Oferta

Postprodukcja

Postprodukcja to okres, który rozpoczyna się po zakończeniu zdjęć, a jego efektem jest ostateczna wersja filmu. W trakcie postprodukcji wykonujemy szereg czynności, które mają na celu zmienić zarejestrowany materiał w końcowy produkt, zgodny z wizją Klienta, producenta lub reżysera. Wśród tych czynności należy wymienić:

 • montaż filmu – organizacja poszczególnych scen w czasie. Polega na połączeniu co najmniej dwóch oddzielnych ujęć. Stanowi istotny twórczy wkład w ostateczny kształt filmu, nadaje mu tempa, dynamiki, wpływa na nastrój. Przejście na system cyfrowy znacznie ułatwiło i przyspieszyło proces montażu. Najpopularniejsze programy do montażu to: Apple Final Cut (platformy Mac), AVID, Adobe Premiere

 • korekta barwna (korekcja barwna, korekcja koloru) – materiał filmowy przeważnie rejestruje się z niską saturacją tzn. nasyceniem. Korekta ma na celu dopasowanie temperatury barwowej do nastroju danej sceny, uwypuklenia poszczególnych kolorów, wyrównanie kolorystyki ujęć itp. Takie narzędzi oferuje szereg programów, jednak do profesjonalnych zastosowań używa się Davinci Resolve firmy BlackMagic Design.

 • cyfrowa rekonstrukcja obrazu – przywracanie archiwalnym, zniszczonym materiałom ich oryginalnej jakości. Efekt uzyskuje się po zeskanowaniu do wersji cyfrowej i zastosowanie szeregu: korekty barwnej, maskowania itp.

 • efekty specjalne (FX, VFX, SFX) – bardzo szerokie pojęcie odnoszące się zarówno do efektów osiąganych na planie jak i w postprodukcji. Obejmuje m.in.: filmowanie miniaturowych modeli zamiast prawdziwych obiektów, animacja poklatkowa, filmowanie na greenbox/bluebox, kluczowanie, animacja 2D, CGI

 • CGI (computer-generated imagery) wirtualne tworzenie środowiska, postaci, obiektów, których uzyskanie w rzeczywistości jest niemożliwe lub zbyt kosztowne. Tak stworzony obraz łączy się w procesie kompozycji z obrazem zarejestrowanym przez kamerę. CGI to głównie elementy 3D, do ich tworzenia wykorzystuje się programy: Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya 3D, Maxon Cinema 4D

 • kompozycja (komponowanie, compositing) to proces łączenia poszczególnych składników obrazu w jedną całość. Niezbędne oprogramowanie: Autodesk Smoke (platforma Mac), Autodesk Flint, Autodesk Flame, Adobe After Effects, Quantel eQ

 • udźwiękowienie: ogólne pojęcie odnoszące się do szeregu czynności wykonywanych na warstwie audio. Do najbardziej powszechnych można zaliczyć:

  • postsynchrony dialogów – dźwięk na planie nie zawsze da się zarejestrować łącznie z obrazem w jakości pozwalającej na jego wykorzystanie. W naszym studiu dźwiękowym wykonujemy wówczas tzw. postsynchrony tzn. dogranie kwestii dialogowych do obrazu

  • efekty dźwiękowe – wybuchy, szum wody, wiatr, skrzypienie drzwi itp.

  • muzyka – podkłady muzyczne przeważnie komponujemy pod konkretny projekt. Przy mniejszych produkcjach korzystamy również z banków muzyki, wybrane utwory dopasowujemy do obrazu: przycinamy, wydłużamy, dostrajamy poziom głośności itp.

  • czyszczenie "setek" – zdjęcia z rejestracją dźwięku to tzw. setki, przeważnie wymagają drobnej korekty